Jdi na obsah Jdi na menu
 


Galerie naivního umění v Kutné Hoře


Naivní umění je termín pro umělecká díla autodidaktů (samouků) především v malířství, s jednoduchým, bezstarostným, vymyšleným výběrem motivů. Malba je také často velmi jednoduchá, například bez stínů, s deformovaným prostorem a perspektivou a se zjednodušenou reprezentací života. Malíři používají jednoduché techniky, velmi často s dokonale propracovaným detailem, které zavádějí diváka do světa kouzel a symbolů. Tato díla jsou často osobní sny autora. Tento umělecký styl bývá neprávem často ztotožňován s dětskou jednoduchostí. Jedná se však o velký omyl a zjednodušenou domněnku, že naivní umění tvoří lidé s malou nebo žádnou úrovní uměleckého vzdělání.
V současné době mezi veřejností není pojem  naivní nebo insitní umění potažmo malířství nijak zaveden. Pouze úzká společenská skupina je obeznámena s tímto uměleckým směrem, nicméně ne tak do hloubky, jak by bylo žádoucí a jak by si to tento jedinečný umělecký styl zasloužil. V zahraničí je naivní umění stále větším předmětem zájmu u sběratelů  a mnohdy je vyhledáváno známými galeriemi.

A proto…

…dnem 6. 1. 2016 vzniká kamenná Galerie naivního/insitního umění. Nachází se v centru historické části města Kutná Hora a lze s jistotou říct, že svojí koncepcí a zaměřením je jediná v České republice.
Cílem galerie je uvést na umělecký trh produkt,  jenž je koncepčně ojedinělý a v ČR svým zaměřením jedinečný. Koncepce je postavena na produkci, prezentaci,  interpretaci specifického uměleckého stylu – tzv. naivního nebo insitního umění - dále na umělecký marketing (prodej, aukce, vernisáže, autorské výstavy, skupinové výstavy, doprovodná hudební produkce). Bude spolupracovat s jinými galeriemi, mj. i v rovině výchovně vzdělávací. Rovněž bude navázána dlouhodobá spolupráce s podobně koncepčně založenými galeriemi v zahraničí. Vysoká prestiž bude zajištěna stálou expozicí autorských děl umělců zvučných jmen tohoto stylu z ČR azahraničí. 

 
 Galerie nabízí...  
... krásné a zároveň kvalitní naivní umění  autorů z ČR a zahraničí.
Posláním galerie je přinést krásné kvalitní umění  čistého srdce do všedního života a trvale tak obohacovat nás všechny kouskem pozitivní energie. Galerie nabízí možnost vystavovat bez ohledu na vzdělání, věk, zaměstnání či společenské postavení . Dává prostor všem umělcům tvořícím v tomto jedinečném uměleckém stylu. Zároveň dává prostor  i  začínajícím autorům – malířům, sochařům, řezbářům a dalším…


Proč je Galerie naivního umění výjimečná...

- Vyplývá to ze samotného názvu. Jako jediná v České republice je zaměřena na prezentaci naivního/insitního umění a rovněž jako jediná zastupuje umělce tvořící v naivním/insitním stylu z Česka a zahraničí.
- Nabízí možnost vystavovat neprofesionálním umělcům,
- Vystavuje malbu, kresbu, grafiku, ilustrace, plastiky  atd..
- Vystavuje naivní umění různých technik.
- Zastupuje umělce z Česka, Slovenska, Polska, Srbska, Izraele, Turecka, Rumunska, Itálie a Portugalska