Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poprosím Vás, abyste věnovali pozornost následujícímu textu / I ask you to pay attention to the following text

23. 9. 2015

Pro nadcházející rok 2016 s přesahem do roku 2017 mám jedinečnou možnost organizovat a zúčastnit se velmi zajímavých uměleckých projektů zaměřených na oblast naivního umění. Jde o projekty na mezinárodní úrovni. V stručnosti jde o dvou až třídenní sympozium s výstupem společné výstavy v jedinečných gotických interiérech. Podrobnosti sdělím na požádání.

Další projekt je spíš v osobní rovině. Mám nabídku prezentovat své dílo v zámořských galeriích (Asie a Amerika) a toto vyžaduje značný osobní finanční podíl. Byť mám jistou finanční rezervu, přesto zdaleka nedosahuje předpokládaných nákladů.

Proto jsem připravil nabídku, která pomůže sehnat peníze a zároveň potěší Vás samotných, neboť nejde o pouhé darování, ale o radost z prodeje a kupování.  Nabídka vypadá následovně:

1.Kolekce pohlednic tištěných z mých olejomaleb. Pohledy jsou tištěné oboustranně na 300g kartonu s kvalitním laminováním a s popisem na zadní straně.

2.Kolekce autorských tisků vybraných olejomaleb ve formátu A3. Tisky jsou na kvalitním 250g polomatném kartonu.

Ceny:

  • 1ks pohlednice 20 Kč (včetně poštovného) nebo 10 Kč při osobním odběru (bez poštovného)
  • Kolekce 5ks pohledů 100 Kč (včetně poštovného) nebo 80 Kč při osobním odběru (bez poštovného)
  • 1ks autorský tisk A3 – 120 Kč (včetně poštovného) nebo 100 Kč při osobním odběru (bez poštovného)
  • 5ks autorský tisk A3 – 520 Kč (včetně poštovného) nebo 500 Kč při osobním odběru (bez poštovného)
  • 10ks autorský tisk A3 – 920 Kč (včetně poštovného) nebo 900 Kč při osobním odběru (bez poštovného)

 

Tisky i pohledy jsou číslovány, popsány a signovány mým autorským podpisem !!!

For the upcoming 2016 extending into 2017, I have the unique opportunity to organize and participate in a very interesting artistic projects focusing on the area of ​​naive art. For projects at an international level. In brief terms of two to three-day symposium with the output of the joint exhibition of unique Gothic interiors. Details available on request.

Another project is more personal level. I have an offer to present my work in galleries overseas (Asia and America), and this requires a significant personal financial interest. Although I have some financial reserves, still far below the expected costs.

Therefore, I have prepared an offer which will help raise money and simultaneously pleases you , because it is not a mere donation, but the joy of selling and buying. Offer is as follows:

1.  Collection of postcards printed from my paintings. Postcards are printed double-sided on 300 grams of high-quality laminated cardboard and the description on the back.

2. Collection of prints of selected oil paintings copyright A3. Prints are high quality 250 g semi-matte cardboard.

Prices:

- 1pc postcards 1 EUR (including postage), or  0,5 EUR for personal consumption (excluding postage)

- Collection of 5 pieces of view of  4 EUR (including postage), or  3 EUR for personal consumption (excluding postage)

- 1pc author print A3 –  15 EUR (including postage) or 10 EUR for personal consumption (excluding postage)

- 5 pcs author print A3 – 50 EUR (including postage) or 40 EUR for personal consumption (excluding postage)

- 10p author print A3 75 EUR (including postage) or  65 EUR for personal consumption (excluding postage)

 

 Prints and postcards are numbered, described by copyright and signed my  originál signature !!!

img_0828.jpg